Melda – Bosanski/Hrvatski/Srpski

MELDA
DEVOJKE POSEŽU ZA ŽIVOTNIM ŠANSAMA U RADNOM SVETU

ŠTA je Melda?

Kurs za devojke i mlade žene u vezi sa pitanjima:
•    Gde leže moje jačine, šta umem dobro? Šta mi je u životu bitno?
•    Šta još želim da naučim – na kompjuteru, na mom ili nekom drugom jeziku, o svetu?
•    Koja zanimanja i škole postoje? I još važnije, koje zanimanje mi leži?
•    Gde mogu da nađem posao i kako da konkurišem za isti?

KO može da učestvuje?

•    Devojke i žene iz celog sveta.
•    Između 15 i 25 godina starosti.
•    Jezik na kursu je nemački.
•    Jezici voditeljki kurseva su nemački, turski i engleski.

KAKO da se uključiš?

•    kurs počinje 10.02.2014
•    dalje mogućnosti da se priključiš su:
      24.03., 19.05., 30.06., 22.09.2014
•    kurs traje do 21.11.2014

KAKO da dođeš do MELDA?

Obrati se sa ovim folderom svojoj AMS-savetnici/ svom AMS-savetniku ili direktno MELDA-timu u Centru za devojke Klagenfurt:

Tel: +43 (0)  463 50 88 21
office@maedchenzemtrum.at